STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49246 000.00.16.H05-211124-0001 210000107/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG HƯNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49247 000.00.17.H54-211119-0001 210000010/PCBSX-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THÁI BÌNH Dung dịch, gel, xịt, bột pha dung dịch tai, mũi, họng

Còn hiệu lực

49248 000.00.17.H09-211118-0001 210000057/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH XNK BẢO HÂN

Còn hiệu lực

49249 000.00.17.H09-211105-0001 210000029/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á LightPower iVASTR-GRB rPCR Kit

Còn hiệu lực

49250 000.00.19.H26-211020-0007 210001955/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Khay/ ống/ hộp/ bát đựng dụng cụ, dung dịch, bông băng và vật phẩm trong y tế

Còn hiệu lực