STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49326 000.00.19.H29-210714-0015 210000673/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Hệ thống bơm hơi cảm biến, tự kiểm soát thời gian và áp suất, đa chức năng Auralis

Còn hiệu lực

49327 000.00.19.H29-210714-0013 210000674/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Hệ thống bơm hơi cơ học đa chức năng Alpha active 3

Còn hiệu lực

49328 000.00.19.H29-210714-0014 210000675/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Hệ thống bơm hơi cơ học, tự kiểm soát thời gian, đa chức năng Alpha active 4

Còn hiệu lực

49329 000.00.19.H29-210722-0003 210000184/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ZEN

Còn hiệu lực

49330 000.00.18.H57-210918-0001 210000028/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 15 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực