STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49331 000.00.18.H57-210920-0002 210000029/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 7 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

49332 000.00.18.H57-210913-0001 210000030/PCBMB-TTH

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HÀ QUYÊN

Còn hiệu lực

49333 000.00.16.H46-210914-0004 210000003/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH TBYT AN THÀNH PHÁT

Còn hiệu lực

49334 000.00.19.H26-210911-0005 210001624/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

49335 000.00.04.G18-210824-00004 21000244/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN TẢNG Chỉ phẫu thuật tự tiêu Polydioxanone liền kim

Còn hiệu lực