STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49336 000.00.04.G18-210624-00001 21000243/2021/XNQC-TTBYT

Văn phòng đại diện ABBOTT LABORATORIES GMBH tại Hà Nội Hóa chất dùng cho máy phân tích miễn dịch (Alinity i STAT High Sensitive Troponin-I Reagent Kit)

Còn hiệu lực

49337 000.00.04.G18-210811-0033 210194GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DALAPHAR Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

49338 000.00.18.H24-210824-0001 210000013/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 702

Còn hiệu lực

49339 000.00.18.H24-210824-0003 210000014/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 753

Còn hiệu lực

49340 000.00.18.H24-210908-0001 210000015/PCBMB-HP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 701

Còn hiệu lực