STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49341 000.00.19.H26-210826-0027 210001626/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

49342 000.00.19.H26-210914-0008 210000569/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GIA HƯNG GROUP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49343 000.00.19.H26-210915-0010 210001627/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BSR VIỆT NAM ĐỒ BẢO HỘ PHÒNG DỊCH/ PROCTECTIVE CLOTHING

Còn hiệu lực

49344 000.00.19.H26-210916-0023 210001628/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Bộ trang phục bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

49345 000.00.19.H26-210830-0043 210000570/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BIOPHARMA VIỆT NAM

Còn hiệu lực