STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49356 000.00.19.H26-210826-0017 210000545/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐA PHÚC

Còn hiệu lực

49357 000.00.19.H26-210830-0033 210001561/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Giấy gói tiệt trùng

Còn hiệu lực

49358 000.00.19.H26-210901-0006 210000546/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ NHẬT KHÁNH

Còn hiệu lực

49359 000.00.19.H26-210831-0003 210000547/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ NHẬT VIỆT

Còn hiệu lực

49360 000.00.19.H26-210823-0022 210001562/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Giường hồi sức

Còn hiệu lực