STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49386 000.00.04.G18-220105-0064 220000235/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH Kim luồn tĩnh mạch an toàn

Còn hiệu lực

49387 000.00.04.G18-220105-0069 220000234/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Bộ dây máy thở dùng một lần

Còn hiệu lực

49388 000.00.17.H62-220105-0002 220000007/PCBMB-VP

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SINH HẬU

Còn hiệu lực

49389 000.00.04.G18-220104-0064 220000233/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Keo dán mô

Còn hiệu lực

49390 000.00.04.G18-220105-0055 220000232/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Mũi khoan xương

Còn hiệu lực