STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49386 000.00.19.H26-210820-0025 210000499/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HIỆP HÙNG PHÁT

Còn hiệu lực

49387 000.00.19.H26-210823-0015 210001473/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Bao bọc giày

Còn hiệu lực

49388 000.00.19.H26-210823-0012 210001474/PCBA-HN

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG Bao ủng bọc giày

Còn hiệu lực

49389 000.00.19.H26-210820-0027 210001475/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LONG BÌNH Bơm bóng nong mạch máu áp lực cao

Còn hiệu lực

49390 000.00.19.H26-210825-0001 210000500/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC KHANG

Còn hiệu lực