STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49391 000.00.19.H26-210823-0008 210001476/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49392 000.00.19.H26-210826-0029 210001478/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM Dung dịch súc họng

Còn hiệu lực

49393 000.00.19.H26-210825-0006 210000093/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUSI Dung dịch xịt hoặc nhỏ, vệ sinh tai, mắt, mũi, họng, răng, miệng

Còn hiệu lực

49394 000.00.19.H26-210830-0038 210001479/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MEDCARE DIRECT Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

49395 000.00.19.H26-210825-0031 210000501/PCBMB-HN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 686

Còn hiệu lực