STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49401 000.00.19.H26-210913-0007 210000542/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MAZA QUANG MINH

Còn hiệu lực

49402 000.00.19.H26-210909-0001 210000543/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT

Còn hiệu lực

49403 000.00.19.H26-210909-0013 210001558/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH ĐỨC Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

49404 000.00.19.H29-210629-0003 210000644/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II

Còn hiệu lực

49405 000.00.19.H29-210708-0004 210000645/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA Họ dụng cụ trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực