STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49421 000.00.19.H29-210909-0002 210000166/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THEODORA

Còn hiệu lực

49422 000.00.19.H26-210823-0017 210000536/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH KHANG - HÀ NỘI

Còn hiệu lực

49423 000.00.19.H26-210823-0009 210001518/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

49424 000.00.19.H26-210820-0011 210001517/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Dụng cụ lấy dấu dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

49425 000.00.19.H26-210813-0012 210000537/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÙNG

Còn hiệu lực