STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49431 000.00.19.H26-211106-0006 210002009/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO KHAY Y TẾ

Còn hiệu lực

49432 000.00.12.H19-211130-0001 210000016/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN THIÊN PHƯỚC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49433 000.00.16.H40-211123-0001 210000016/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LIÊN ETHANOL70 HL

Còn hiệu lực

49434 000.00.17.H38-210816-0001

CÔNG TY TNHH TM & XNK HOÀNG LONG

Còn hiệu lực

49435 000.00.17.H38-210827-0001 210000001/PCBMB-LCa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK PHƯƠNG ANH

Còn hiệu lực