STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49436 000.00.19.H29-220102-0014 220000018/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Gạc tẩm cồn (Alcohol pads)

Còn hiệu lực

49437 000.00.19.H29-211222-0014 220000017/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Máy hút sữa tự động

Còn hiệu lực

49438 000.00.19.H29-211222-0010 220000016/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM kim tiêm insulin (dạng đầu bút)

Còn hiệu lực

49439 000.00.19.H29-220102-0012 220000015/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Dụng cụ chắn lưỡi,tạo đường thở số (Airway)

Còn hiệu lực

49440 000.00.19.H29-220102-0011 220000014/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Khóa 3 ngã có dây

Còn hiệu lực