STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49436 19012724/HSCBA-HN 190000352/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Máy xét nghiệm miễn dịch ELISA

Còn hiệu lực

49437 19012723/HSCBA-HN 190000353/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

49438 19012666/HSCBA-HN 190000354/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

49439 19012842/HSCBA-HN 190000355/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BCE VIỆT NAM Máy ủ lai

Còn hiệu lực

49440 19012800/HSCBA-HN 190000356/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA PHARMA Dung dịch vệ sinh phụ nữ I Doctor Soft Care

Còn hiệu lực