STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49441 19000046/HSCBA-HD 190000005/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch vệ sinh mũi ZE - SAT baby

Còn hiệu lực

49442 19000045/HSCBA-HD 190000006/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch vệ sinh mũi ZE - SAT

Còn hiệu lực

49443 19000001/HSCBSX-TN 190000001/PCBSX-TN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ ROYAL TONG Bộ dây truyền dịch có bộ lọc thông thường, kèm kim

Còn hiệu lực

49444 19011949/HSCBA-HCM 190000279/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Bộ bơm áp lực cao

Còn hiệu lực

49445 19011958/HSCBA-HCM 190000280/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG BĂNG CUỘN CO GIÃN

Còn hiệu lực