STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49446 000.00.19.H29-220102-0018 220000021/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Bộ lọc vi khuẩn/Virus

Còn hiệu lực

49447 000.00.19.H29-220102-0016 220000020/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Mặt nạ gây mê số

Còn hiệu lực

49448 000.00.19.H29-220102-0017 220000007/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

49449 000.00.19.H29-220102-0015 220000019/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Dụng cụ chắn lưỡi,tạo đường thở số (Airway)

Còn hiệu lực

49450 000.00.19.H29-220102-0014 220000018/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Gạc tẩm cồn (Alcohol pads)

Còn hiệu lực