STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49451 000.00.19.H26-211018-0009 210001993/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD ly giải hồng cầu, cố định tế bào và tăng tính thấm màng trong xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

49452 000.00.19.H26-211022-0011 210001994/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Khuôn đúc mẫu mô/Nắp cho khuôn đúc mẫu mô

Còn hiệu lực

49453 000.00.19.H26-211027-0010 210001995/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH Que tăm bông lấy mẫu

Còn hiệu lực

49454 000.00.19.H26-211027-0009 210001996/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH Pipettes hút mẫu

Còn hiệu lực

49455 000.00.19.H26-211019-0014 210001998/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Bộ đặt nội khí quản có camera

Còn hiệu lực