STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49461 000.00.18.H57-211121-0001 210000079/PCBMB-TTH

HỘ KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUY HOÀNG

Còn hiệu lực

49462 000.00.18.H57-210918-0007 210000081/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THANH THÀNH

Còn hiệu lực

49463 000.00.18.H57-211118-0001 210000082/PCBMB-TTH

CÔNG TY TNHH MTV PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÂU LẠC - THANH SƠN

Còn hiệu lực

49464 000.00.18.H57-211118-0002 210000080/PCBMB-TTH

HỘ KINH DOANH PHƯƠNG TRANG

Còn hiệu lực

49465 000.00.16.H05-211116-0001 210000026/PCBMB-BN

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN PHONG

Còn hiệu lực