STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49461 19001297/HSCBA-BD 190000008/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM TRÒNG MẮT KÍNH THUỐC

Còn hiệu lực

49462 19012018/HSCBA-HCM 190000338/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Phụ kiện thay thế dây soi hiệu Pentax

Còn hiệu lực

49463 19012007/HSCBA-HCM 190000339/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM VIỆT THÁI SƠN Hệ thống lấy mẫu khí máu

Còn hiệu lực

49464 19012020/HSCBA-HCM 190000340/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Mũi cắt nướu răng

Còn hiệu lực

49465 19000152/HSCBA-BN 190000012/PCBA-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH) Dung dịch Nước biển xanh

Còn hiệu lực