STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49466 19012704/HSCBA-HN 190000255/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Tủ an toàn sinh học cấp II

Còn hiệu lực

49467 19012744/HSCBA-HN 190000263/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Băng dính vải lụa y tế

Còn hiệu lực

49468 19012743/HSCBA-HN 190000264/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Băng dính y tế

Còn hiệu lực

49469 19012745/HSCBA-HN 190000266/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Vòng đeo tay bệnh nhân

Còn hiệu lực

49470 19006389/HSCBSX-HN 190000007/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ SẢN XUẤT VẠN PHÚC Đai nẹp và các sản phẩm chấn thương chỉnh hình

Còn hiệu lực