STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49476 18011285/HSCBA-HN 180001604/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ NỘI THẤT Y TẾ VICARE Cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

49477 18011753/HSCBMB-HN 180000231/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LINH SAN

Còn hiệu lực

49478 18011065/HSCBA-HN 180001579/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Màn hình 2D full HD 21,5 inches

Còn hiệu lực

49479 18011226/HSCBA-HN 180001582/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay khung giữ banh phẫu thuật

Còn hiệu lực

49480 18011295/HSCBA-HN 180001585/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Bộ dụng cụ phẫu thuật y tế

Còn hiệu lực