STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49476 000.00.19.H26-211020-0007 210001955/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Khay/ ống/ hộp/ bát đựng dụng cụ, dung dịch, bông băng và vật phẩm trong y tế

Còn hiệu lực

49477 000.00.19.H26-211028-0012 210001964/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Đèn khám bệnh và làm thủ thuật y khoa

Còn hiệu lực

49478 000.00.19.H26-211101-0015 210001956/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA CÁT PHÚC Ống môi trường vận chuyển vi rút

Còn hiệu lực

49479 000.00.19.H26-211101-0016 210001958/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA CÁT PHÚC Que lấy mẫu dịch

Còn hiệu lực

49480 000.00.19.H26-211028-0010 210001961/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Ống nghiệm phản ứng dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động

Còn hiệu lực