STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49481 000.00.19.H26-200826-0015 200001555/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIMED Dung dịch nhỏ mũi/ Dung dịch khí dung

Còn hiệu lực

49482 170006528/HSCBA-HN 200001556/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Đèn đọc phim X-Quang

Còn hiệu lực

49483 000.00.19.H26-200828-0010 200001557/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hoá

Còn hiệu lực

49484 000.00.19.H26-200828-0008 200001558/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ đỡ đẻ

Còn hiệu lực

49485 000.00.19.H26-200828-0007 200001559/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Khoan xương tay

Còn hiệu lực