STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49491 18011235/HSCBA-HN 180001470/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Thiết bị tập thang gắn tường

Còn hiệu lực

49492 18011234/HSCBA-HN 180001471/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT Bàn tập đứng trong PHCN

Còn hiệu lực

49493 18011236/HSCBA-HN 180001472/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH Dung dịch vệ sinh mũi Oxymax

Còn hiệu lực

49494 18011217/HSCBA-HN 180001473/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Máy li tâm

Còn hiệu lực

49495 18011237/HSCBA-HN 180001474/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN Túi Cho ăn ( Túi đựng thức ăn)

Còn hiệu lực