STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49496 000.00.04.G18-220105-0024 220000200/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Nhiệt kế hồng ngoại

Còn hiệu lực

49497 000.00.04.G18-220105-0023 220000199/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không cổng

Còn hiệu lực

49498 000.00.04.G18-220105-0021 220000198/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM GẠC XỐP VÔ TRÙNG CÓ BĂNG KEO

Còn hiệu lực

49499 000.00.04.G18-220105-0019 220000197/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không cổng

Còn hiệu lực

49500 000.00.04.G18-211216-0006 220000196/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Trâm máy điều trị ống tủy răng

Còn hiệu lực