STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49501 000.00.19.H29-211224-0006 220000008/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM THIÊN LONG

Còn hiệu lực

49502 000.00.19.H29-211214-0013 220000004/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Đèn mổ

Còn hiệu lực

49503 000.00.19.H29-211227-0030 220000005/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN Dung Dịch Xịt Mũi

Còn hiệu lực

49504 000.00.17.H13-211215-0001 220000001/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM KHÁNH THƯ

Còn hiệu lực

49505 000.00.17.H13-211229-0002 220000002/PCBMB-CT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA PHÚC HUỲNH

Còn hiệu lực