STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49511 000.00.04.G18-220105-0039 220000211/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THÁI PHÚ Ống thông tĩnh mạch

Còn hiệu lực

49512 000.00.04.G18-220105-0035 220000210/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GAIA VINA Kính áp tròng cận thị

Còn hiệu lực

49513 000.00.04.G18-220104-0096 220000209/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ MÁY ĐO THÍNH LỰC

Còn hiệu lực

49514 000.00.04.G18-211230-0005 220000208/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S Bộ bơm thân đốt sống có bóng nong

Còn hiệu lực

49515 000.00.04.G18-211230-0010 220000207/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S Bộ bơm thân đốt sống có bóng nong

Còn hiệu lực