STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49516 000.00.04.G18-211230-0049 220000186/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG Nhiệt kế đo tai

Còn hiệu lực

49517 000.00.04.G18-211230-0050 220000185/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

49518 000.00.04.G18-211217-0001 220000184/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DO HA Hỗn dịch uống hỗ trợ cải thiện tình trạng trào ngược dạ dày - thực quản

Còn hiệu lực

49519 000.00.04.G18-211230-0051 220000183/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG Máy điện tim

Còn hiệu lực

49520 000.00.04.G18-211230-0052 220000182/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG Nhiệt kế đo trán

Còn hiệu lực