STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49521 000.00.19.H26-211028-0010 210001961/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Ống nghiệm phản ứng dùng cho máy phân tích miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

49522 000.00.19.H26-211112-0013 210001962/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ICOMED VIỆT NAM GĂNG TAY CAO SU Y TẾ

Còn hiệu lực

49523 000.00.19.H26-211103-0005 210000121/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SMILE DESIGN VIỆT NAM Khí cụ nong hàm

Còn hiệu lực

49524 000.00.19.H29-211020-0007 210000941/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT HUY Ống môi trường vận chuyển vi rút

Còn hiệu lực

49525 000.00.19.H29-211007-0008 210000321/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC NAM HÙNG

Còn hiệu lực