STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49526 000.00.16.H46-211101-0001 210000006/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGỌC HÀ

Còn hiệu lực

49527 000.00.16.H46-211112-0001 210000007/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM HOÀNG ANH

Còn hiệu lực

49528 000.00.03.H42-211101-0001 210000005/PCBSX-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Bơm tiêm đầu xoắn sử dụng một lần 1ml MPV

Còn hiệu lực

49529 000.00.19.H32-211119-0001 210000009/PCBMB-KH

CHI NHÁNH NHA TRANG- CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN

Còn hiệu lực

49530 000.00.17.H54-211116-0001 210000020/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH MEDINOVA Băng dính cá nhân y tế

Còn hiệu lực