STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49526 000.00.19.H26-210301-0003 210000064/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC

Còn hiệu lực

49527 000.00.19.H26-210226-0006 210000065/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN

Còn hiệu lực

49528 000.00.19.H26-210302-0008 210000066/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

49529 000.00.19.H26-210303-0006 210000256/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC NANOCARE VIỆT NAM NƯỚC SÚC MIỆNG NANOCARE

Còn hiệu lực

49530 000.00.19.H26-210303-0007 210000257/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC NANOCARE VIỆT NAM SERUM BLACK GINGER NANO

Còn hiệu lực