STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49541 000.00.19.H29-210827-0012 210000901/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Ống môi trường vận chuyển mẫu và que lấy mẫu bệnh phẩm.

Còn hiệu lực

49542 000.00.19.H29-210906-0002 210000902/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm Miễn dịch

Còn hiệu lực

49543 000.00.19.H29-210923-0003 210000903/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực

49544 000.00.19.H29-211003-0002 210000904/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Miếng cầm máu tai mũi họng

Còn hiệu lực

49545 000.00.19.H29-211005-0006 210000315/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE

Còn hiệu lực