STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49546 17003202/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100443ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 42 thông số huyết học

Còn hiệu lực

49547 000.00.04.G18-210331-0014 21000031/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐÌNH VŨ HOÀNG

Còn hiệu lực

49548 20011306/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100452ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin liên hợp và Bilirubin không liên hợp

Còn hiệu lực

49549 19011045/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100447ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Protein

Còn hiệu lực

49550 000.00.04.G18-200929-0001 21000030/BYT-CCHNPL

LÊ HỮU TÀI

Còn hiệu lực