STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49546 20014910/HSCBA-HN 200000329/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ mổ lấy thai

Còn hiệu lực

49547 20014803/HSCBA-HN 200000330/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Cáng cứng cột sống BaXstrap

Còn hiệu lực

49548 20014909/HSCBA-HN 200000331/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

49549 20014913/HSCBA-HN 200000332/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ cắt Amidan

Còn hiệu lực

49550 20014912/HSCBA-HN 200000333/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ vi phẫu tai

Còn hiệu lực