STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49551 20014911/HSCBA-HN 200000334/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Còn hiệu lực

49552 20014844/HSCBA-HN 200000335/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ AN PHÚC KHANG Bàn mổ/Bàn khám

Còn hiệu lực

49553 20014925/HSCBA-HN 200000336/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÙNG DŨNG Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

49554 20014937/HSCBA-HN 200000337/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VITECH Thiết bị đọc đĩa

Còn hiệu lực

49555 20014938/HSCBA-HN 200000338/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VITECH Thiết bị phân tích tế bào

Còn hiệu lực