STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49566 20014841/HSCBA-HN 200000290/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GREAT HEALTH VIỆT NAM XỊT HỌNG BIBEE

Còn hiệu lực

49567 20014851/HSCBA-HN 200000291/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật tử cung qua ngã âm đạo

Còn hiệu lực

49568 20014857/HSCBA-HN 200000292/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt tầng sinh môn

Còn hiệu lực

49569 20014856/HSCBA-HN 200000293/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH Bộ dụng cụ phẫu thuật tử cung

Còn hiệu lực

49570 20014881/HSCBA-HN 200000294/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÚC KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực