STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49571 18010742/HSCBA-HCM 180001740/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Trạm cấp khí y tế (Oxy, N2O, CO2) và phụ kiện

Còn hiệu lực

49572 18010743/HSCBA-HCM 180001741/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Bộ điều áp khí y tế và phụ kiện

Còn hiệu lực

49573 18010748/HSCBA-HCM 180001742/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ banh phẫu thuật

Còn hiệu lực

49574 18010749/HSCBA-HCM 180001743/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ kim phẫu thuật

Còn hiệu lực

49575 18010750/HSCBA-HCM 180001744/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ dụng cụ thăm khám phẫu thuật

Còn hiệu lực