STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49571 000.00.04.G18-210830-00006 21000257/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM GẠC XỐP VÔ TRÙNG HETIS PU FOAM

Còn hiệu lực

49572 000.00.04.G18-210924-00001 21000256/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Vật liệu cầm máu tiệt trùng SURGICEL FIBRILLAR

Còn hiệu lực

49573 000.00.04.G18-210923-00001 21000255/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Vật liệu cầm máu tiệt trùng SURGICEL ORIGINAL

Còn hiệu lực

49574 000.00.04.G18-211001-00001 21000254/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Vật liệu cầm máu tiệt trùng SURGICEL SNOW

Còn hiệu lực

49575 000.00.04.G18-211001-00003 21000253/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Chỉ khâu phẫu thuật tiệt trùng PROLENE

Còn hiệu lực