STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49576 000.00.19.H29-210906-0011 210000898/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Phụ kiện xả thải tự động dùng cho máy lọc máu liên tục

Còn hiệu lực

49577 000.00.19.H29-211007-0006 210000899/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DK MEDICA Bộ dụng cụ banh đốt sống cổ

Còn hiệu lực

49578 000.00.19.H29-211105-0005 210000312/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SÁNG TẠO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49579 000.00.19.H29-211110-0010 210000900/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dây cưa dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

49580 000.00.19.H29-211103-0008 210000059/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TU-SEIKI Nước điện phân

Còn hiệu lực