STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49576 20014899/HSCBA-HN 200000317/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Kính viễn đọc sách

Còn hiệu lực

49577 20014882/HSCBA-HN 200000305/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NHẤT ANH NaCoTri Cream

Còn hiệu lực

49578 20014894/HSCBA-HN 200000306/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Khẩu trang kháng khuẩn

Còn hiệu lực

49579 20014896/HSCBA-HN 200000307/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A Khẩu trang than hoạt tính

Còn hiệu lực

49580 20014877/HSCBA-HN 200000308/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SUNRISE VIỆT NAM Găng tay khám

Còn hiệu lực