STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49581 20012378/HSCBMB-HN 200000036/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CMC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49582 20014897/HSCBA-HN 200000309/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PARIS MIKI VIỆT NAM Thấu kính (có độ cận, viễn, loạn)

Còn hiệu lực

49583 20012376/HSCBMB-HN 200000033/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VCN VIETNAM

Còn hiệu lực

49584 20014814/HSCBA-HN 200000310/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

49585 20014838/HSCBA-HN 200000311/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Bộ đặt nội khí quản và phụ kiện

Còn hiệu lực