STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49586 20014906/HSCBA-HN 200000316/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Miếng dán hạ sốt

Còn hiệu lực

49587 20012387/HSCBMB-HN 200000034/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TOÀN CẦU

Còn hiệu lực

49588 20012379/HSCBMB-HN 200000035/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNCE HAN VIET LAW CONSULTING

Còn hiệu lực

49589 20014905/HSCBA-HN 200000313/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Băng dính vết thương.

Còn hiệu lực

49590 20014904/HSCBA-HN 200000315/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT Băng dính cuộn vải lụa y tế.

Còn hiệu lực