STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49601 18009770/HSCBA-HN 180000149/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THỊNH Máy ghế răng

Còn hiệu lực

49602 18009792/HSCBA-HN 180000150/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO Hòm lạnh chuyên dụng bảo quản Vắc xin

Còn hiệu lực

49603 18009791/HSCBA-HN 180000151/PCBA-HN

CTY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

49604 18009790/HSCBA-HN 180000152/PCBA-HN

CTY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

49605 18009789/HSCBA-HN 180000153/PCBA-HN

CTY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống máy xét nghiệm huyết học tự động Mythic 22AL

Còn hiệu lực