STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49616 000.00.04.G18-211231-0010 220000168/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Canuyn động mạch, tĩnh mạch

Còn hiệu lực

49617 000.00.04.G18-220104-0101 220000167/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Lưỡi dao lấy da

Còn hiệu lực

49618 000.00.04.G18-220101-0009 220000166/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Dây cho ăn số

Còn hiệu lực

49619 000.00.04.G18-220103-0035 220000165/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI Chất nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

49620 000.00.04.G18-220103-0034 220000164/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHI Chất nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực