STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49621 000.00.04.G18-211230-0041 220000119/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CÔNG NGHIỆP Ống hút dịch trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

49622 000.00.04.G18-220104-0037 220000118/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DƯƠC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHÂN VIỆT DUNG DỊCH LÀM ẨM NHÃN KHOA

Còn hiệu lực

49623 000.00.04.G18-220104-0036 220000117/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Dao phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

49624 000.00.04.G18-220104-0032 220000116/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS Dao phẫu thuật dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

49625 000.00.04.G18-220104-0028 220000115/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh phẫu thuật thần kinh

Còn hiệu lực