STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49626 18009941/HSCBA-HN 180000275/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG HOÀNG ANH Miếng dán nóng giảm đau

Còn hiệu lực

49627 18009942/HSCBA-HN 180000276/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG HOÀNG ANH Miếng dán giảm đau bụng kinh

Còn hiệu lực

49628 18009943/HSCBA-HN 180000277/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG HOÀNG ANH Miếng dán giảm béo

Còn hiệu lực

49629 18000003/HSCBA-PT 180000001/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM Giường Bệnh , Cáng vận chuyển bệnh nhân , Tủ đầu giường

Còn hiệu lực

49630 18001194/HSCBA-BD 180000015/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực