STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49631 18001195/HSCBA-BD 180000016/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN VIỆT Sewn Bag-Dome bag/Túi trùm có may dây thun

Còn hiệu lực

49632 18001196/HSCBA-BD 180000017/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN VIỆT Band Bag/Túi trùm có may dây thun ngay miệng túi

Còn hiệu lực

49633 18001197/HSCBA-BD 180000018/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN VIỆT Closed camera system drape/Túi trùm hệ thống closed camera

Còn hiệu lực

49634 18001198/HSCBA-BD 180000019/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN VIỆT Laser camera drape/Túi trùm laser camera

Còn hiệu lực

49635 18001199/HSCBA-BD 180000020/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AN VIỆT Ultrasound Probe drape with gel/Túi trùm đầu dò có gel

Còn hiệu lực