STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49641 000.00.17.H62-211218-0001 220000001/PCBMB-VP

QUẦY THUỐC VINH LAN

Còn hiệu lực

49642 000.00.17.H62-211221-0001 220000003/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NGUYỆT QUANG

Còn hiệu lực

49643 000.00.17.H62-211228-0001 220000005/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BAO BÌ HÙNG PHÁT

Còn hiệu lực

49644 000.00.17.H62-211230-0002 220000006/PCBMB-VP

QUẦY THUỐC HÀ BÌNH - CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC CHI NHÁNH LẬP THẠCH

Còn hiệu lực

49645 000.00.04.G18-211231-0064 220000103/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Vỏ trocar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực