STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49646 000.00.04.G18-210701-0009 2100788ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ZINMED VIỆT NAM Máy đo huyết áp điện tử

Còn hiệu lực

49647 000.00.04.G18-210326-0003 2100782ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Dung dịch chống đông máu, sử dụng trong quy trình chiết tách thành phần máu

Còn hiệu lực

49648 000.00.04.G18-201218-0012 2100801ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Máy X-quang C-Arm

Còn hiệu lực

49649 17000503/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100783ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kim luồn tĩnh mạch an toàn không có cổng tiêm thuốc

Còn hiệu lực

49650 17001932/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100806ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khung giá đỡ động mạch cảnh

Còn hiệu lực