STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49651 20013601/HSCBA-HCM 200000195/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH LIVE ITALIAN LUXURY KHAY CHỈNH NHA

Còn hiệu lực

49652 20003333/HSCBSX-HCM 200000007/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH Dung dịch mũi, xoang SHISAF

Còn hiệu lực

49653 20009474/HSCBMB-HCM 200000037/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM

Còn hiệu lực

49654 20009475/HSCBMB-HCM 200000036/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VŨ GIA

Còn hiệu lực

49655 20014805/HSCBA-HN 200000210/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA SENCI HERBAL ANTI VIRUS (TINH CHẤT THẢO DƯỢC SÁT KHUẨN, KHÁNG KHUẨN, VIRUS, NẤM, CHỐNG MUỖI VÀ CÔN TRÙNG)

Còn hiệu lực