STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49666 19000510/HSCBMB-ĐL 190000002/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M-PROTECH

Còn hiệu lực

49667 19012567/HSCBA-HCM 190000830/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DONGJU DENTAL SUPPLY Denston

Còn hiệu lực

49668 19012592/HSCBA-HCM 190000831/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Bộ nâng xoang thủy lực, dụng cụ banh miệng

Còn hiệu lực

49669 19009292/HSCBMB-HCM 190000120/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ T&T

Còn hiệu lực

49670 19013565/HSCBA-HN 190001004/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ SAO MAI Thìa các loại

Còn hiệu lực