STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49676 000.00.19.H26-210218-0007 210000200/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Súng phun bột lấy dấu răng

Còn hiệu lực

49677 000.00.19.H26-210218-0008 210000201/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Chất lấy dấu

Còn hiệu lực

49678 000.00.19.H26-210222-0013 210000202/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀO ANH GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

49679 000.00.19.H26-210222-0006 210000203/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM QUỐC TẾ IBEAUTY EVA CARE

Còn hiệu lực

49680 000.00.19.H29-210218-0003 210000098/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM Cáng y tế / cứu thương

Còn hiệu lực