STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49676 000.00.04.G18-220104-0056 220000140/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU Nhiệt kế điện tử

Còn hiệu lực

49677 000.00.18.H24-211228-0001 220000001/PCBSX-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHABIGROUP Dung dịch xịt tai – mũi – họng

Còn hiệu lực

49678 000.00.04.G18-220104-0072 220000139/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH EIE VIETNAM Máy điện trị liệu đa năng kết hợp laser và siêu âm trị liệu

Còn hiệu lực

49679 000.00.04.G18-220104-0070 220000138/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Banh phẫu thuật thần kinh

Còn hiệu lực

49680 000.00.04.G18-220104-0071 220000137/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH EIE VIETNAM Máy điện trị liệu đa năng bằng điện cực (máy điện phân - điện xung)

Còn hiệu lực