STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49676 17008076/HSCBA-HCM 170002249/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Băng ca đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

49677 17008075/HSCBA-HCM 170002250/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Phụ kiện phòng mổ

Còn hiệu lực

49678 17008074/HSCBA-HCM 170002251/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Tủ bảo quản ống nội soi

Còn hiệu lực

49679 17008073/HSCBA-HCM 170002252/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Xe đẩy thiết bị y tế

Còn hiệu lực

49680 17008072/HSCBA-HCM 170002253/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Xe đẩy dùng trong y khoa

Còn hiệu lực