STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49676 18010608/HSCBA-HCM 180001606/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI GIẤY IN Y TẾ CÁC LOẠI

Còn hiệu lực

49677 18009031/HSCBMB-HCM 180000185/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN

Còn hiệu lực

49678 18000028/HSCBA-NĐ 180000011/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THANH HÀ Dung dịch Natriclodrid 0,9%

Còn hiệu lực

49679 18000029/HSCBA-NĐ 180000012/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THANH HÀ Dung dịch Cồn 70 độ

Còn hiệu lực

49680 18000030/HSCBA-NĐ 180000013/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THANH HÀ Dung dịch cồn 90 độ

Còn hiệu lực