STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49681 18011362/HSCBA-HN 180001566/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Khay quả đậu

Còn hiệu lực

49682 18011365/HSCBA-HN 180001567/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TOP A Gel bôi trơn

Còn hiệu lực

49683 18011363/HSCBA-HN 180001568/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Bộ đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

49684 18011747/HSCBMB-HN 180000230/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Còn hiệu lực

49685 18011383/HSCBA-HN 180001569/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Xe lăn

Còn hiệu lực