STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49686 18011384/HSCBA-HN 180001570/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Ghế bô đi vệ sinh

Còn hiệu lực

49687 18011354/HSCBA-HN 180001571/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Hộp vô trùng

Còn hiệu lực

49688 18011076/HSCBA-HN 180001572/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy phân tích tinh trùng

Còn hiệu lực

49689 18006361/HSCBSX-HN 180000025/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIFA Nước muối sinh lý NATRI CLORUA 0,9%

Còn hiệu lực

49690 18011370/HSCBA-HN 180001573/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Tủ hút khí độc

Còn hiệu lực