STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49706 000.00.24.H49-220102-0002 220000004/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HOÀNG SINH

Còn hiệu lực

49707 000.00.24.H49-220102-0001 220000003/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC DN TRUNG LOAN - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẠ LONG

Còn hiệu lực

49708 000.00.04.G18-211231-0019 220000094/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ống hút phẫu thuật

Còn hiệu lực

49709 000.00.24.H49-220101-0002 220000002/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC ĐẶNG ĐẢM

Còn hiệu lực

49710 000.00.24.H49-220101-0001 220000001/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC AN PHƯƠNG

Còn hiệu lực