STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49711 000.00.19.H26-211210-0015 210000783/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC

Còn hiệu lực

49712 000.00.19.H26-211214-0002 210002261/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

49713 000.00.19.H26-211115-0011 210002263/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Máy lọc và tiệt trùng không khí

Còn hiệu lực

49714 000.00.19.H26-211214-0018 210000143/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VGAS Miếng dán giảm đau

Còn hiệu lực

49715 000.00.19.H26-211206-0007 210002264/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Máy hàn dây túi máu

Còn hiệu lực