STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49711 18011742/HSCBMB-HN 180000227/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ Y TẾ MEDDA

Còn hiệu lực

49712 18009037/HSCBMB-HCM 180000188/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PACIFIC HEALTHCARE VIETNAM

Còn hiệu lực

49713 18010618/HSCBA-HCM 180001620/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI AN PHÚC Hệ thống thu nhận và xử lý hình ảnh X-Quang kỹ thuật số DR và phụ kiện

Còn hiệu lực

49714 18010619/HSCBA-HCM 180001621/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI AN PHÚC Máy quét X-Quang kỹ thuật số CR và phụ kiện

Còn hiệu lực

49715 18009038/HSCBMB-HCM 180000189/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH NSJ

Còn hiệu lực