STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49716 17008015/HSCBA-HCM 170002292/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Giá treo dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

49717 17008016/HSCBA-HCM 170002293/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIHAN Giường bệnh dùng trong y tế

Còn hiệu lực

49718 17008118/HSCBA-HCM 170002294/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Cu-vét sử dụng cho máy phân tích miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực

49719 17008114/HSCBA-HCM 170002295/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chất chuẩn máy dùng cho máy phân tích miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực

49720 17008116/HSCBA-HCM 170002296/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Dung dịch đệm rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch huỳnh quang

Còn hiệu lực