STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49716 000.00.19.H26-211012-0021 210001934/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho máy miễn dịch phát quang tự động.

Còn hiệu lực

49717 000.00.19.H26-211013-0021 210001935/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Cụm thanh hóa chất định danh vi khuẩn

Còn hiệu lực

49718 000.00.19.H26-211013-0019 210001936/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Cụm hóa chất bổ sung cho môi trường nuôi cấy

Còn hiệu lực

49719 000.00.19.H26-211014-0004 210001937/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Bể paraffin và phụ kiện

Còn hiệu lực

49720 000.00.19.H26-211014-0002 210001938/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Máy cắt lát vi thể đông lạnh và phụ kiện

Còn hiệu lực