STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49726 18010612/HSCBA-HCM 180001617/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Máy ủ nhiệt

Còn hiệu lực

49727 18010615/HSCBA-HCM 180001619/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LÊ ĐÈN ĐỌC PHIM X QUANG

Còn hiệu lực

49728 18009033/HSCBMB-HCM 180000187/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CHAORUM VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49729 18000231/HSCBA-TH 180000010/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Xe lăn dành cho người khuyết tật

Còn hiệu lực

49730 18000232/HSCBA-TH 180000011/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Gậy chống chân

Còn hiệu lực