STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49726 000.00.19.H26-211006-0006 210001891/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM J-CVI Xịt Xoang Japoni

Còn hiệu lực

49727 000.00.19.H26-210927-0014 210000690/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH SOLPHARMA

Còn hiệu lực

49728 000.00.19.H26-210913-0022 210000689/PCBMB-HN

CHI NHÁNH SỐ 4 - CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM

Còn hiệu lực

49729 000.00.19.H29-210709-0006 210000810/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

49730 000.00.19.H29-210913-0013 210000813/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là chất pha loãng mẫu

Còn hiệu lực